Giới thiệu sơ lược về trung tâm

Trung tâm hệ ngôn ngữ tiếng Trung của trường chúng tôi được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Đây là đơn vị hành chính cấp hai của Văn phòng Tuyển sinh. Chủ yếu chịu trách nhiệm lập kế hoạch các khóa học tiếng Trung trong toàn trường và hỗ trợ sinh viên nước ngoài trong trường cung cấp hướng dẫn tiếng Trung.
Trong kế hoạch và thiết kế khóa học, trung tâm không chỉ cung cấp các khóa học có tín chỉ /không tín chỉ cho sinh viên nước ngoài và trao đổi trong trường, mà còn cung cấp nhiều dịch vụ khóa học tiếng Trung tùy chỉnh.Vì trường chúng tôi là trường đại học có "sáng tạo và thiết kế" như đặc điểm phát triển của nó, nên thiết kế chương trình giảng dạy của trung tâm này không chỉ bao gồm các khóa học chính thức của Trung Quốc, mà còn tích hợp các khóa học đặc biệt của trường của chúng tôi về thủ công kim loại, thủy tinh, nhuộm và dệt, chạm khắc da, gốm sứ và các hoạt động trải nghiệm văn hóa khác.Để cho phép sinh viên có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, thiết kế và văn hóa Trung Quốc thông qua việc nghiên cứu và thực hiện khóa học.
Để đáp ứng được với sự bùng nổ toàn cầu trong việc học tiếng Trung, trung tâm cũng sẽ kết hợp các tính năng "Sáng tạo và Thiết kế" của trường để phát triển và thiết kế các tài liệu giảng dạy tiếng Trung và các phương tiện dạy học để góp phần giảng dạy tiếng Trung tại Đài Loan