Thông tin tuyển sinh

   Bước 1: Đăng ký nhập học

Gửi mẫu đơn
Điền vào mẫu đơn nhập học và gửi đến số 110, đường Đông Phương, huyện Hunei, Cao Hùng 82941. Trung tâm ngôn ngữ Trung của Đại học Thiết kế phương Đông sẽ nhận được.
Tài liệu liên quan bao gồm
1. Đơn đăng ký
2. Bản sao hộ chiếu (trang thông tin cá nhân)
3. Hai ảnh phía trước 2 inch cá nhân trong vòng 3 tháng
4. Bản sao văn bằng (trung học trở lên)
5. Bảng điểm học tập cao nhất
6. Bằng chứng gốc về nguồn tài chính (khoảng 2.500 đô la Mỹ)
 

Bước 2 thanh toán
Sau khi trường gửi phiếu thanh toán (e-mail), việc thanh toán được hoàn tất theo thứ tự.
Đối với những người ở Đài Loan, bạn có thể quẹt thẻ trực tuyến hoặc in phiếu thanh toán đến ngân hàng / siêu thương gia được chỉ định để thanh toán.
* Vui lòng hoàn tất thủ tục thanh toán trước khi đăng ký.

Bước 3: Đăng kýVui lòng mang theo thư nhập học, hộ chiếu và giấy chứng nhận thanh toán và hoàn thành các thủ tục liên quan đến đăng ký (bao gồm xác minh danh tính, kiểm tra vị trí, v.v.) theo ngày đăng ký của thư nhập học